ΝΕΚΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Το τσιπάρισμα ανθρώπων έρχεται