π. Αβραάμ 4-2-2016 μήνυμα προς τον Ελληνισμό

p. Abraam

Ο πολύ γνωστός συγγραφέας Αγιορείτης Γέροντας π. Αβραάμ μοναχός στέλνει σοβαρό μήνυμα προς τον Ελληνισμό για τα τρέχοντα θέματα, τον διωγμό της Ελληνορθοδοξίας και τις ευθύνες όλων μας !!!!!